it-ITel-GRen-GB

Ειδικές Πινακίδες ενημέρωσης Οδηγών και Οχημάτων

Διαπιστώθηκε ότι το υφιστάμενο σύστημα σήμανσης δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό καθόσον συχνά σταθμεύουν στις άκρες των οδών κυκλοφορίας του λιμένα μεγάλα φορτηγά οχήματα και καλύπτουν τις πλαϊνές μεταλλικές πινακίδες σήμανσης.

Προτείνεται η τοποθέτηση πινακίδων matrix με δυνατότητα δυναμικής προβολής ειδοποιήσεων και κατεύθυνσης της κυκλοφορίας αναλόγως των συνθηκών που επικρατούν.

Εξοπλισμός ελέγχου πύλης επιβατών

Ο εξοπλισμός της πύλης ελέγχου επιβατών και αποσκευών στο λιμάνι της Πάτρας έχει ως στόχο να ελέγχεται πλήρως με ασφάλεια και ταχύτητα το σύνολο των διακινουμένων επιβατών καθώς και των αποσκευών τους. Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι σύγχρονος και να επιτρέπει να γίνεται ο έλεγχος και η αναγνώριση των επικίνδυνων αντικειμένων και εξοπλισμού ή ειδών που μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους, φόβο ή πανικό, άμεσα, χωρίς να απαιτείται δεύτερη διέλευση από το πεδίο ελέγχου.

Επίσης να εξασφαλίζεται η ελεγχόμενη διέλευση των ατόμων προς τους χώρους επιβίβασης (ή τελικής εξόδου) , με αυτόματο τρόπο με αναγνώριση καρτών ή εισιτηρίων, ενώ να παρακολουθείται όλος ο χώρος της πύλης ελέγχου , ώστε να διευκολύνεται η εργασία των οργάνων ελέγχου και η ασφάλεια των διακινουμένων και των εγκαταστάσεων.

Οι εργασίες ελέγχου θα πρέπει να διευκολύνονται / υποστηρίζονται από τον εξοπλισμό και το ανάλογο δίκτυο επικοινωνιών και πληροφορικής.

Για την μετακίνηση /πρόσβαση προς και από τα πλοία, τις ώρες που δεν λειτουργεί η πύλη ελέγχου του προσωπικού τους, προτάθηκε να εγκατασταθεί ξεχωριστή πύλη (turnstile) η οποία επίσης θα λειτουργεί με κάρτες ελέγχου πρόσβασης (οπτικά ή/και μαγνητικά μέσα).

Ο χώρος προτάθηκε να επιτηρείται με κάμερες για να μπορούν να εντοπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα εξυπηρέτησης των επιβατών (διακινουμένων), ενώ το σύστημα συναγερμού θα βοηθήσει στην ασφάλεια χώρου και εγκαταστάσεων τις ώρες που η πύλη δεν θα λειτουργεί.

Στόχος είναι η βελτίωση της παρεχόμενης ασφάλειας των διακινουμένων και των εγκαταστάσεων, που συμπληρώνει τα άλλα μέτρα και τεχνικά μέσα που διαθέτει το λιμάνι για τον έλεγχο των οχημάτων, της πρόσβασης κλπ. Ο έλεγχος των εισερχομένων στη χώρα όπως και των εξερχομένων, αποτελεί κομβικό στοιχείο στην ενίσχυση της ασφάλειας και του αισθήματος ασφάλειας και ο σύγχρονος τρόπος ελέγχου με κατάλληλο εξοπλισμό συντελεί στην αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους επιβάτες και στην εικόνα και τη θέση του λιμένα της Πάτρας στο δίκτυο/σύστημα των ευρωπαϊκών μεταφορών.

Δημιουργία safe route πεζών

Δημιουργία ασφαλούς διαδρομής (safe route) εντός των χώρων του λιμένα και προς τον επιβατικό σταθμό και τα υπόλοιπα κτίρια του Λιμένα, με πρόβλεψη ραμπών ατόμων με αναπηρία και λοιπού αστικού εξοπλισμού (καλαθάκια απορριμμάτων, παγκάκια κ.λπ.)

Για την μετακίνηση από και προς τους χώρους επιβίβασης και τα πλοία, εκτιμάται ως χρήσιμη η υιοθέτηση χρήσεως ηλεκτροκίνητων οχημάτων (carts) προκειμένου να μην υποβάλλονται σε σχετική καταπόνηση μεγάλων διαδρομών τα άτομα με αναπηρία και τα εμποδιζόμενα άτομα που αποβιβάζονται ή επιβιβάζονται.

Δημιουργία στεγάστρου – shelter επιβατών

Παράλληλα με τις ασφαλείς οδεύσεις πεζών (safe routes) προτείνεται να εγκατασταθεί στέγαστρο για τους αναμένοντες επιβάτες ώστε να μην είναι εκτεθειμένοι στις καιρικές συνθήκες. Το στέγαστρο αυτό προτείνεται αν είναι φορητό/κινητό με δυνατότητα προσωρινών αγκυρώσεων, προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να υποστηρίξει διαφορετικές επιχειρησιακές και λειτουργικές απαιτήσεις του Λιμένα (έκτακτες ή κανονικές).

Χρήση - Αξιοποίηση Ποδηλάτων

Με δεδομένο ότι υφίστανται σχεδιασμένες ποδηλατικές διαδρομές σε όλο το μέτωπο των Λιμενικών εγκαταστάσεων προτείνεται η αξιοποίηση της δυνατότητας μετακινήσεων με ποδήλατο για τους επιβάτες αλλά και το προσωπικό του Λιμένος (ειδικά σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης οπότε και απαιτείται ταχύτητα εσωτερικών μετακινήσεων). Αυτά είναι δυνατόν να παραχωρούνται για ορισμένο χρονικό διάστημα με ενοικίαση στους ενδιαφερομένους και έτσι να αξιοποιηθεί η δυνατότητα επίσκεψης του γενικότερου παραλιακού μετώπου των Πατρών

Εξοπλισμός βελτίωσης προσβασιμότητας

 • Ηλεκτρικά αυτοκίνητα για την μεταφορά ατόμων με κινητικά προβλήματα
 • Ειδικά διαμορφωμένο ηλεκτροκίνητο όχημα για την ασφαλή μεταφορά επιβατών με αναπηρία (μαζί με τα αμαξίδια, αποσκευές και τους συνοδούς τους) και ένα ηλεκτροκίνητο όχημα για τη μεταφορά επιβατών, τραυματιών, ασθενών και γενικότερα αποβιβαζομένων που εμφανίζουν προβλήματα ή αδυναμία μετακίνησης άνευ υποστήριξης.

 • Χειρίλατα αμαξίδια για τη μετακίνηση ατόμων με κινητικά προβλήματα
 • Κατάλληλα χειρίλατα αναπηρικά αμαξίδια για τη μετακίνηση ατόμων με αναπηρία, ηλικιωμένων, ασθενών κ.λπ. Τα αμαξίδια θα είναι ανθεκτικά στη χρήση και αναδιπλούμενα

Στέγαστρα

Κινητά στέγαστρα για την προστασία για προστασία ατόμων επιβατών / επισκεπτών που βρίσκονται σε χώρο αναμονής επιβίβασης ή αποβίβασης. Τα στέγαστρα αυτά:

 • παρέχουν προστασία από βροχή, ηλιακή ακτινοβολία, κρύο κ.λπ.
 • είναι ελαφριές λυόμενες κατασκευές με ανθεκτικό μεταλλικό σκελετό ώστε να μπορούν να μετακινούνται εύκολα
 • είναι ανθεκτικές στην υγρασία και γενικότερα στις συνθήκες που επικρατούν στο χώρο του λιμένα.

Εξοπλισμός για ειδικές συνθήκες (έκτακτη ανάγκη, εκκένωση κ.λπ.)

Η αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών προϋποθέτει την ύπαρξη ειδικού εξοπλισμού εύλογους κόστους που μπορεί όμως να εξυπηρετήσει και την κατάσταση ομαλής λειτουργία.

Ο εξοπλισμός αυτός θα περιλαμβάνει:

 • Υλικά οριοθέτησης χώρων και οδεύσεων πεζών και οχημάτων (Κολωνάκια, πλαστικές αλυσίδες, σχοινιά)
 • Ταινίες σήμανσης
 • Φανούς / φωτιστικά ασφαλείας
 • Αδιάβροχα ανακλαστικά μπουφάν
 • Ανακλαστικά γιλέκα
 • Κράνη
 • Ταμπέλες πληροφόρησης
 • Τηλεβόες

Συστήματα φωτισμού

Η ενίσχυση του φωτισμού στους χώρους του λιμένα σε περιπτώσεις ειδικών συνθηκών – και εκτάκτων αναγκών, θα βελτιώσει την ορατότητα και θα καλύψει ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων. Επίσης θα αυξήσει την ασφάλεια των επιβατών μειώνοντας ταυτόχρονα τον κίνδυνο των ατυχημάτων, όπως για παράδειγμα επιβάτες ή εργαζόμενοι να βρεθούν από λάθος σε απαγορευμένες περιοχές πρόσβασης. Επισημαίνεται ιδιαίτερα η δυνατότητα που παρέχουν τα φορητά συστήματα για τον φωτισμό των σημείων καβοδήτησης πλοίων σε κατάσταση Επιπέδου Ασφαλείας 2 και των σημείων αποβίβασης επιβατών σε μη κανονικές συνθήκες και με κακές καιρικές συνθήκες μειωμένης ορατότητας.

Καθίσματα

Ενισχύοντας την προσβασιμότητα επιβατών που είναι σε αναμονή για επιβίβαση ή κάνουν χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς, θα υπάρχουν διαθέσιμα καθίσματα σε επιλεγμένα σημεία ώστε να μη χρειάζεται να στέκονται όρθιοι.

Ποδήλατα

Για την ενίσχυση της προσβασιμότητας των επιβατών θα γίνει προμήθεια ποδηλάτων πόλης, με τα οποία θα μπορούν να μετακινούνται εύκολα στα διάφορα σημεία ενδιαφέροντος.