it-ITel-GRen-GB

Δημιουργία κέντρου πληροφόρησης (email, fax, τηλέφωνο, ταχυδρομείο, courier κ.λπ.)

 Η πληροφόρηση σε ότι αφορά τον λιμένα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να παρέχεται με διαφορετικούς μηχανισμούς (όπως ιστοσελίδες, φυλλάδια, σήμανση κ.λπ.) και σε διαφορετικές θέσεις όπως γκισέ εξυπηρέτησης κοινού (με χρήση επαγωγικού βρόχου για τους χρήστες ακουστικών βοηθημάτων), μικροφωνικές εγκαταστάσεις, συστήματα ουράς αναμονής, τηλέφωνα, κειμενοτηλέφωνα για άτομα με προβλήματα ακοής και τερματικά δημόσιας χρήσης. Κρίνεται χρήσιμο να δημιουργηθεί ένας ιστοχώρος , προσβάσιμος μέσω intranet αλλά και internet, στον οποίο θα παρουσιάζονται όλα τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με την προσβασιμότητα του λιμένα με τρόπο φιλικό για την χρήση από άτομα με αναπηρία.

Διευκολύνοντας το κοινό να βρει την ζητούμενη πληροφόρηση θα ενθαρρύνει περισσότερους επιβάτες μειωμένης κινητικότητας να χρησιμοποιούν μέσα θαλάσσιων μεταφορών. Για την παροχή αυτής της πληροφόρησης, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ξεκάθαρα αναγνωρίσιμο σημείο, ως κέντρο πληροφόρησης, με πρόσβαση σε ιστοσελίδες, προγράμματα αναχωρήσεων / αφίξεων, ενημερωτικά φυλλάδια και σημάνσεις, δίνοντας επίσης τη δυνατότητα στον επισκέπτη να κάνει χρήση email, fax, τηλέφωνο, ταχυδρομείο, ταχυμεταφορείς κ.λπ. ειδικά για άτομα με κινητικά προβλήματα.

Περαιτέρω κρίνεται χρήσιμη η παροχή πληροφόρησης με διάφορα μέσα (οπτικά, ακουστικά, αφής, συστήματα για την υποβοήθηση ατόμων με προβλήματα ακοής). Συγκεκριμένα προσβάσιμη πληροφόρηση που επιτρέπει στους επιβάτες, περιλαμβανομένων αυτών με μειωμένη κινητικότητα, να ταξιδεύουν με ασφάλεια (safety) και χωρίς προβλήματα, αυξάνοντας την εμπιστοσύνη τους στις θαλάσσιες μεταφορές. Ακριβής και λεπτομερής πληροφόρηση επιτρέπει σε ανεξάρτητους επιβάτες να ταξιδεύουν και μειώνει την εξάρτησή τους από προσωπικό και άλλους επιβάτες. Παράλληλα αυξάνει την ασφάλεια των επιβατών, μειώνοντας τον κίνδυνο περιστατικών, όπως το να βρεθούν κατά λάθος  σε επικίνδυνες περιοχές εργασίας στο πλοίο ή στη στεριά. Όταν κάποια υπηρεσία μεταφοράς δεν είναι πλήρως προσβάσιμη, είναι σημαντικό για τους επιβάτες να γνωρίζουν τους περιορισμούς προσβασιμότητας πριν ταξιδέψουν.

Ο οργανισμός θα μπορεί να ενημερώσει το επιβατικό κοινό για την επέκταση της προσβασιμότητας που προσφέρει. Για την ενημέρωση αυτή κρίνεται χρήσιμη η παρουσίαση ταινίας μικρού μήκους που θα παρουσιάζει όλη την πληροφόρηση για την προσβασιμότητα του λιμένα και θα προβάλλεται σε μεγάλες οθόνες που θα εγκατασταθούν σε σημεία που θα υποδείξει η αρμόδια αρχή.  Όλες οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι ακριβείς και συνεπείς. Πληροφόρηση που δεν είναι ακριβής μπορεί να προκαλέσει σύγχυση ή ακόμα και δυσφορία στο επιβατικό κοινό. Αντικρουόμενες πληροφορίες μπορούν να προσθέσουν άγχος στους επιβάτες, ειδικά στην περίπτωση καθυστέρησης κάποιου δρομολογίου. Συνεπής χρήση των όρων ή των συμβολισμών θα βοηθήσει στη επαρκή επικοινωνία με τους επιβάτες. Η ισχύουσα νομοθεσία απαιτεί την εξασφάλιση της ενημέρωσης των επιβατών για τα προβλεπόμενα μέσα και διαδικασίες ασφαλείας. Πρέπει να εξασφαλισθεί λοιπόν η σωστή μετάδοση της πληροφόρησης για την ασφάλεια (safety) σε όλους τους επιβάτες, περιλαμβάνοντας και όσους έχουν προβλήματα όρασης ή ακοής.

Σύστημα ελέγχου εισόδου - εξόδου επιβατών με χρήση οπτικών μέσων (video analytics and CCTV) με Αυτοματοποιημένο έλεγχο πρόσβασης (σύστημα ανάγνωσης γραμμωτού κώδικα)

Η ταυτοποίηση των επιβατών κατά την αποβίβαση από το πλοίο και είσοδο στον λιμένα θα γίνεται με συνδυασμένη χρήση του συστήματος ελέγχου εισόδου – εξόδου επιβατών “Port Pass” και εγγεγραμμένου οπτικού υλικού.

Πριν την  προσέγγιση του πλοίου στον λιμένα  ή νωρίτερα από την πλοιοκτήτρια εταιρεία πραγματοποιείται η αποστολή του αρχείου - καταλόγου κατάπλου των αποβιβαζόμενων με στοιχεία που θα οριστικοποιηθούν (π.χ., όνομα, επίθετο, αρ. διαβατηρίου). Η αποστολή πραγματοποιείται µέσω υποβολής του αρχείου σε ασφαλή ιστοχώρο ελεγχόμενης πρόσβασης.

Εφόσον στο κατάλογο υπάρχει ο αριθμός του κινητού του τηλεφώνου ή το mail κάποιου επιβάτη ή μέλους οικογένειάς του που συνταξιδεύει, δημιουργείται και αποστέλλεται στο κινητό του επιβάτη με email ή με sms το “Port Pass” (του ιδίου ή/και των µελών της οικογένειας).

Σε κάθε άλλη περίπτωση δημιουργείται και αποστέλλεται προς τον υπεύθυνο του πλοίου το εκτυπώσιμο αρχείο µε  το “Port Pass”.

Αν ο επιβάτης δε μπορεί να λάβει σε ψηφιακή μορφή το “Port Pass” τότε ειδικά εξουσιοδοτημένο  προσωπικό  του πλοίου  έχει τη δυνατότητα, μέσω ελεγχόμενης πρόσβασης στο σύστημα, να τυπώσει μεμονωμένα “Port Pass”.

Ανάλογα µε τις απαιτήσεις ασφάλειας, σε ένα ενδεικτικό σενάριο χρήσης ο επιβάτης (κατά την έξοδό/επιστροφή του) παρουσιάζει και επιδεικνύει το “Port Pass” (τυπωμένο ή σε κινητό) για την επιβεβαίωση της ακρίβειας των στοιχείων του.

Για τον έλεγχο των ταυτοτήτων επιβατών, οι οποίες θα είναι τυπωμένες σε χαρτί ή περικάρπιο ή άλλο ισοδύναμο μέσο ή θα απεικονίζονται σε οθόνη κινητού τηλεφώνου θα γίνει χρήση σταθερών και φορητών αναγνωστών γραμμικού κώδικα μίας ή και δύο διαστάσεων/

Αναλυτικη παρουσιαση Συστηματος Υπηρεσιασ εκδοσης / χρησης Boarding Pass για επιβιβαση/αποβιβαση

Η υφιστάμενη διαδικασία ελέγχου επιβίβασης/ αποβίβασης επιβατών και δη κρουαζιέρας παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα τόσο σε ότι αφορά τον απαιτούμενο χρόνο ολοκλήρωσης όσο και σε σχέση με ζητήματα ελέγχου ασφαλείας κατ’ εφαρμογή της Συνθήκης Σένγκεν. Ο μεγάλος αριθμός των επιβατών συνεπάγεται αυτονόητα μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις, η δε απλή χορήγηση barcode /μαγνητικής κάρτας για τον κάθε  αποβιβαζόμενο επιβάτη δεν εξασφαλίζει απόλυτα την ταυτοποίηση κατά την επιβίβαση στη συνέχεια, καθώς η κάρτα είναι δυνατόν να κλαπεί από αναρμόδιο προς επιβίβαση πρόσωπο ή και να απολεστεί από τον νόμιμο κάτοχο. Τούτων δοθέντων, ο Ο.Λ.ΚΕ. θα πρέπει να στοχεύσει στην εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης  «εισόδου – εξόδου» επιβατών από τα πλοία, μέσω “port pass» επιπλέον και συμπληρωματικώς του σχεδιαζόμενου με τη χρήση μαγνητικής κάρτας. Το σύστημα πρέπει να εξυπηρετεί, τουλάχιστον, σενάρια χρήσης της υπηρεσίας, όπως είναι το ακόλουθο:

 • Πριν την  προσέγγιση του πλοίου στον λιμένα  ή/και ακόμα νωρίτερα, πραγματοποιείται η αποστολή του αρχείου των αποβιβαζόμενων με στοιχεία που έχουν οριστικοποιηθεί (π.χ., όνομα,. επίθετο, αρ. διαβατηρίου), αλλά και τα οποία επικαιροποιούνται κατάλληλα όταν επιβιβάζονται και πρόσθετοι επιβάτες σε ενδιάμεσους λιμένες. Η αποστολή πραγματοποιείται µέσω υποβολής του αρχείου και σε ασφαλή ιστοχώρο ελεγχόμενης πρόσβασης, με τον Κατάλογο Κατάπλου (pre-arrival list).
 • Αν στο κατάλογο για κάποιον επιβάτη (ή µέλος οικογένειας) υπάρχει ο αριθμός του κινητού του τηλεφώνου ή το mail του, παράγεται και αποστέλλεται στο κινητό του επιβάτη με email ή με sms το “Port Pass” (του ιδίου ή των µελών της οικογένειας).
 • Σε κάθε άλλη περίπτωση παράγεται και αποστέλλεται προς τον υπεύθυνο του πλοίου το εκτυπώσιμο αρχείο µε  το “Port Pass”.

Αν ο επιβάτης δεν έχει φορτισμένο κινητό, ή το έχει χάσει, ή δεν έχει λάβει το “Port Pass” επειδή δεν έχει επαρκές σήμα ή επειδή δεν υποστηρίζεται πρόσβαση στο διαδίκτυο ή επειδή δεν έχει data roaming πρέπει να προβλέπεται ειδική διαδικασία. Μία ενδεικτική λύση είναι να δοθεί η δυνατότητα στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό του πλοίου να προσπελάσει την ιστοσελίδα ελεγχόμενης πρόσβασης, να εισάγει τα απαραίτητα στοιχεία και να τυπώσει μεμονωμένα “Port Pass”. Τα “Port Passes” θα είναι σε κρυπτογραφημένη μορφή. Ακόμα και αν έχει χαθεί πχ το εκτυπωμένο “Port Pass” κανείς δεν θα μπορεί διαβάζοντας το, να το αποκωδικοποιήσει και να αναγνωρίσει πληροφορίες όπως όνομα επιβάτη, αρ. διαβατηρίου κλπ.

Τα “Port Passes” που έχουν δημιουργηθεί θα είναι επίσης αποθηκευμένα στο σύστημα ανάγνωσης, το οποίο θα αποτελείται από:

 • τοπικό εξυπηρετητή λιμένος που αποθηκεύει όλες τις πληροφορίες για κάθε “Port Pass”
 • ασύρματο δίκτυο (WiFi/WPA2)
 • αναγνώστες (readers) που αποθηκεύουν µόνο τους επικυρωμένους αριθμούς των “Port Pass” µε πρόσβαση στον τοπικό εξυπηρετητή λιμένος

Ανάλογα µε τις απαιτήσεις ασφάλειας, σε ένα ενδεικτικό σενάριο χρήσης ο επιβάτης (κατά την έξοδό/επιστροφή του) παρουσιάζει και επιδεικνύει το “Port Pass” (τυπωμένο ή σε κινητό) για την επιβεβαίωση της ακρίβειας των στοιχείων του. Το σύστημα διαχείρισης «εισόδου – εξόδου» επιβατών από τα πλοία, μέσω “port pass” θα προσφέρει:

 • Διαχείριση εισόδου/εξόδου μέσω κρυπτογραφημένων, μοναδικών και ασφαλών κωδικών
 • Εκτυπώσιμων κωδικών– όπως το αεροπορικό boarding pass
 • Δεδομένων δυνάμενων να αποσταλούν στο κινητό - όπως το αεροπορικό mobile boarding pass
 • Κωδικοποίηση πληροφοριών
 • Όνομα, επίθετο, Φύλλο, Ηλικία, Εθνικότητα
 • Αρ. Διαβατηρίου, Ταυτότητας,
 • Προορισμούς, Εταιρεία
 • Αύξοντας μοναδικός αριθμός
 • Full Redundant σύστημα διαχείρισης (τοπικός και απομακρυσμένος εξυπηρετητής, πολλαπλά επίπεδα ασφάλειας πληροφοριών και συστημάτων)
 • Λήψη λίστας επιβατών από κρουαζιερόπλοιο με χρήσιμες πληροφορίες (στοιχεία έκδοσης, ειδικά στοιχεία, πχ. άτομο με αναπηρία)
 • Ταχύ έλεγχο ορθότητας λίστας
 • Έκδοση και αποστολή, μοναδικά και κωδικοποιημένα, με ασφαλές end-to-end κανάλι, με λύση επικύρωσης παραλαβής, με λύση επικύρωσης σε περίπτωση αδυναμίας επικοινωνίας με το πλοίο
 • Αποβίβαση / σάρωση (αποκωδικοποίηση, έλεγχος ορθότητας, επιβεβαίωση σε πραγματικό χρόνο)
 • Ακύρωση και έξοδος από τον λιμένα (δυνατότητα σύνδεσης με σύστημα βιντεοσκόπησης με ταυτόχρονη καταχώρηση φωτογραφίας του κατόχου στο ενιαίο σύστημα, καταγραφή, αντιστοίχιση , ασφαλής αποθήκευση εικόνων επιβατών)
 • Επιβίβαση / σάρωση (αποκωδικοποίηση, έλεγχος ορθότητας, επιβεβαίωση  σε πραγματικό χρόνο)
 • Ακύρωση και είσοδος στον λιμένα (σύστημα αντιστοίχισης εικόνων επιβατών, έλεγχος αντιστοίχισης)
 • Πρόσβαση μέσω κάθε τύπου τερματικής συσκευής χρήστη (κινητές συσκευές και tablets με iOS, Android, Symbian, Windows Phone, Blackberry και Java ME, υπολογιστές με λειτουργικό Windows, Mac OS X ή Linux, κ.λπ.)
 • Δυνατότητα καταγραφής πληροφοριών για τις σκοπούμενες δραστηριότητες των χρηστών εκτός πλοίου, κατόπιν επιλογής του επιβάτη και εφόσον επιθυμεί ειδικές υπηρεσίες κατά την αποβίβασή του
 • Ανάπτυξη προγραμμάτων πιστότητας / υποκίνησης

Το ανωτέρω περιγραφόμενο σύστημα υπηρετεί τη βασική αρχή της μοναδικότητας της πληροφορίας, υποστηρίζοντας αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα, την αντίστοιχη διαδικασία ελέγχου που πρέπει να λάβει χώρα σε επόμενους λιμένες προσέγγισης μετά τη Κέρκυρα. Έχοντας ήδη συλλεχθεί και ελεγχθεί η απαιτούμενη πληροφορία και τα στοιχεία επιβατών μία φορά, είναι δυνατή η αξιοποίηση και χρήση τους από επόμενους λιμένες προορισμούς χωρίς την ανάγκη χρονοβόρου επανελέγχου με συνέπεια την αποφυγή των σχετικών καθυστερήσεων. Με τον τρόπο αυτό απομένει περισσότερος χρόνος στον επιβάτη για την αξιοποίηση του στη πόλη ή στο τουριστικό προορισμό, χωρίς να αναλώνεται αυτός ο χρόνος άσκοπα κατά την αποβίβαση και επιβίβαση. Επιπλέον επισημαίνεται ότι η τεχνική υποδομή ανάγνωσης κωδικών ταυτοποίησης και λήψης εικόνας (video frame) είναι φορητή και διασυνδεόμενη με τεχνολογία Wi-Fi προκειμένου να είναι δυνατή η ανάπτυξή της σε όποιο σημείο του λιμένα απαιτηθεί, ανάλογα με τις διαμορφούμενες συνθήκες και ανάγκες.

Επομένως καθίσταται σαφές ότι το προτεινόμενο σύστημα ελέγχου εισόδου-εξόδου με χρήση οπτικών και λοιπών τεχνικών μέσων, μπορεί να εξυπηρετήσει καλύτερα και ταχύτερα τον επιβάτη της κρουαζιέρας, ενώ μπορεί να εξυπηρετηθεί τόσο η πρακτική απευθείας επιβίβασής του σε τουριστικό λεωφορείο από το πλοίο, αφού η ασφαλής ταυτοποίησή του θα είναι εφικτή πάνω στον προβλήτα, όσο και η διαδικασία ελέγχου στην προσωρινή ζώνη ISPS στο κεντρικό τομέα του λιμένα. Ιδιαίτερη αξία αποκτά το προτεινόμενο σύστημα σε κατάσταση ανταπόκρισης σε έκτακτη ανάγκη (ship to shore incident) όπως θα επεξηγηθεί σε επόμενη Παράγραφο του παρόντος Κεφαλαίου.

Είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι ο ανωτέρω ταχύς και ασφαλής έλεγχος μπορεί να εκτελεσθεί τόσο και την είσοδο όσο και κατά την έξοδο από το λιμένα, ενώ το σύστημα μπορεί να επιφέρει σημαντική προστιθέμενη αξία στις παρεχόμενες λιμενικές υπηρεσίες αφού ο επιβάτης μπορεί εθελοντικά και εφόσον το επιθυμεί (λόγω και κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων) να διαβιβάσει έγκαιρα ειδικές ανάγκες ώστε να ικανοποιηθούν κατά την επιβίβαση (πχ ασθένεια, ανάγκη φαρμακευτικής αγωγής, πληροφόρηση για ειδικές ανάγκες μελών της οικογένειας του, προστασία μικρών παιδιών με χρήση φορητών συστημάτων εποπτείας, εξυπηρέτηση ζώων οικιακής συντροφιάς που φέρει μαζί του, ειδικά προβλήματα κινητικότητας κλπ).

Επιπλέον επισημαίνεται η φορητότητα του συστήματος που προσδίδει την απαιτούμενη ευελιξία στους αρμόδιους του λιμένα να ανταποκριθούν στις διαμορφούμενες και εξελισσόμενες κάθε φορά ανάγκες (δυναμική λειτουργία λιμένα) και ανάλογα με το φόρτο κίνησης που εμφανίζεται, χωρίς εκπτώσεις στις απαιτήσεις ασφαλείας και την απαιτούμενη συμμόρφωση.