• Ενίσχυση Προσβασιμότητας

  Εντός του γενικότερου και ειδικότερου περιβάλλοντος δραστηριοποίησης και των θεμελιωδών σκοπών ενός ολοκληρωμένου σχεδίου προσβασιμότητας, οι φορείς παροχής λιμενικών υπηρεσιών θεωρείται αναγκαίο να δώσουν προτεραιότητα στην εναρμόνιση υφιστάμενων διαδικασιών με την αξιοποίηση ανάλογων εφαρμογών διαχείρισης εργαλείων ολοκληρωμένης προσβασιμότητας που εξυπηρετούν μια κοινή δεσμευτική πολιτική... Περισσότερα

  Βελτίωση Υποδομών/Υπηρεσιών (Λιμάνι Κέρκυρας)

  Τοποθέτηση πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων (matrix) για την κατάλληλη πληροφόρηση σε ότι αφορά τις συνθήκες της κυκλοφορίας, τη σχετική καθοδήγηση των ενδιαφερομένων και την προειδοποίηση σχετικά µε απρόσμενες κυκλοφοριακές συνθήκες, ατυχήματα, ανασχέσεις κλπ των επιβατών και των οδηγών οχημάτων, με απώτερο σκοπό την εύρυθμη και ταχύτερη πρόσβαση και κυκλοφορία εντός λιμένα... Περισσότερα

 • Βελτίωση Υποδομών/Υπηρεσιών (Λιμάνι Πάτρας)

  Ο εξοπλισμός της πύλης ελέγχου επιβατών και αποσκευών στο λιμάνι της Πάτρας έχει ως στόχο να ελέγχεται πλήρως με ασφάλεια και ταχύτητα το σύνολο των διακινουμένων επιβατών καθώς και των αποσκευών τους. Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι σύγχρονος και να επιτρέπει να γίνεται ο έλεγχος και η αναγνώριση των επικίνδυνων αντικειμένων και εξοπλισμού ή ειδών που μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους, φόβο ή πανικό... Περισσότερα

  Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα

  Η πληροφόρηση σε ότι αφορά τον λιμένα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να παρέχεται με διαφορετικούς μηχανισμούς (όπως ιστοσελίδες, φυλλάδια, σήμανση κ.λπ.) και σε διαφορετικές θέσεις όπως γκισέ εξυπηρέτησης κοινού (με χρήση επαγωγικού βρόχου για τους χρήστες ακουστικών βοηθημάτων), μικροφωνικές εγκαταστάσεις, συστήματα ουράς αναμονής... Περισσότερα

ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗ ΚΙΝΗΣΗ